Duiktank bij Jeugdland

Via Michael kreeg ons bestuur de vraag van Maidiving of wij als ROV ook een dag de duiktank op het Jeugdland in Ahoy wilde bemannen. Jeugdland is een jaarlijks terugkerend evenement voor de Rotterdamse jeugd in Ahoy waar gespreid over de hallen en buitenterrein sportieve en onderhoudende activiteiten worden georganiseerd. Daarbij behoort ook “De Duiktank”, een grote tank, denk aan een
tankauto, voorzien van 8 grote ronde ramen, open aan de bovenzijde en gevuld
met water waarin kinderen onder begeleiding een rondje kunnen zwemmen.

Marco zag dit wel zitten en begon onder de leden te lobbyen
wie er mee wilde doen, dat viel zoals was te verwachten niet mee, maar er waren
toch wel leden te vinden die de ROV als vereniging en tevens de onderwatersport
wilde promoten.

En dus werd een plan opgesteld om dat vrijdag 2 augustus te
realiseren. Er werd nog veel onderling ge-appt en er moest het nodige worden
geregeld waar Marco de nodige tijd in moest steken. Op die bewuste vrijdag
stonden dus, Marco, Michael, Erwin en Leen rond 8 uur bij de club om de spullen
te laden. Het weer was met grijze luchten en regendruppels, nou niet om te
juichen, zeker als je met een duiktank op het buiten terrein op Ahoy moet gaan
staan.

Dus opperde iemand, kunnen we de partytent niet opzetten,
dus die ging ook mee in een van de auto’s. Na wat zoekwerk kwam het gezelschap
bij de tank aan, het was nog vroeg en doodstil zo midden tussen de
springmatrassen, zwembadjes en waterglijbanen.

Een blik door de ramen van de tank leerde dat er iets niet klopte, het leek meer een tankwagen van Campina dan een duiktank zo troebel was het zicht. De kraan dus open en legen die tank, waarna hij weer moest worden gevuld met schoon leiding water. Intussen was Robert, sportief op de fiets, gearriveerd. We begonnen met de opbouw, waarbij het een en ander naar boven moest worden gebracht op een nou niet ideale ladder. Gelukkig was de groep op tijd gestart dus ruim voor de opening was alles startklaar. De rolverdeling was als volgt, Marco, Michael en Erwin in droogpak in de tank waarbij ze steeds wisselde een eruit twee erin. Leen boven op de tank om de kinderen te voorzien van vinnen, bril, trimvest en fles, die attributen die in diverse maten boven op de tank voor het grijpen stonden. Robert met lijsten, folders en invulformulieren beneden onder aan de trap om de duikkandidaatjes op te vangen in te schrijven en de ouders een formulier te laten invullen. Een administratieve taak waar Robert, gezien zijn bestuurlijke ervaring wel mee overweg kan maar wat in de praktijk toch de nodige diplomatie vereiste. Want het liep storm voor wat betreft de deelnemers, heel veel kinderen wilde wel eens de onderwater beleving ervaren. Nu waren de kinderen beneden allemaal in een vakantie stemming en volverwachting stonden ze op hun beurt te wachten, maar ook hier waren het, net als vaak bij het onderwijs, ouders die vonden dat ze, achtergesteld en vergeten werden, ongeduldig mopperend dat anderen voorgingen en dat soort bekende kreten.

Gelukkig kwam Angelique de echtgenote van Erwin ons bijstaan om samen met Robert de zaak in de hand te houden. We hadden het zelfs zo druk dat onze lunch erbij in schoot en we snel een toasti of banaan naar binnen propte, intussen was de lucht van licht in donkergrijs veranderd boven ons hoofd en tot twee keer toe kregen we een fikse regenbui over ons heen. Maar wat echter prachtig was dat kinderen bibberend en twijfelend boven op de tank stonden die je soms echt moed moest inpraten en als ze eenmaal in de tank onder water waren er niet meer uit wilde. Wat ook een fraai gezicht was, dat waren de ouders die, zich gewapend met hun smartphone, verdrongen voor de ramen om alles wat in de tank gebeurde vast te leggen. Zo hebben we die dag 55 kinderen “onder laten duiken” wat voor ons ook een belevenis was. We kunnen met dat piepkleine groepje, ons verheugen op een goede daad naar de Rotterdamse jeugd, een stimulans voor de onderwatersport en mogelijk in de toekomst een uitbreiding van ons ledenaantal. Je weet maar nooit.     

About The Author

Robert Krosing

Secretaris ROV

Comments are closed.